Jezioro Bled, Słowenia, covid-19 a fotowyprawa

Czy w czasach epidemii Covid-19 można uczestniczyć w warsztatach i fotowyprawach? Co się stanie, jeśli warsztaty nie będą mogły dojść do skutku z powodu epidemii? Nie ma co panikować – Covid ma wielkie oczy, ale świat radzi z nim sobie coraz lepiej!

Koronawirus na pewien czas uniemożliwił jakiekolwiek wyjazdy,  a w dłuższej perspektywie je skomplikował – choć tych komplikacji jest coraz mniej. My staramy się, aby nasze wyjazdy dochodziły do skutku, a jeśli to niemożliwe – aby ich odwołanie było jak najmniej uciążliwe dla uczestników. Poniżej najczęstsze pytania, jakie w tej sprawie do nas docierają, a także nasze stanowisko w tych kwestiach.

1. Co się stanie, jeśli z powodu epidemii fotowyprawa nie będzie mogła dojść do skutku?

Jeśli fotowyprawy lub warsztatów fotograficznych nie da się zrealizować w zaplanowanym terminie, wówczas zmieniamy termin wyjazdu lub go odwołujemy. Uczestnik może zaakceptować zmianę terminu, przenieść wpłacone środki na inny wyjazd lub otrzymać ich zwrot. Nie korzystamy z przepisów “tarczy antykryzysowej” pozwalających na przetrzymanie pieniędzy o ponad pół roku – zwracamy od razu po rezygnacji lub przesunięciu wyjazdu. Ponadto wszystkie wpłaty uczestników są zabezpieczone gwarancją ubezpieczeniową wystawioną przez Signal Iduna, a także przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

2. Czy fotowyprawa może się odbyć, jeśli w kraju docelowym obowiązuje kwarantanna dla przyjezdnych?

Nie, kwarantanna dla przyjezdnych wyklucza możliwość realizacji fotowyprawy, więc jeśli w danym kraju obowiązuje kwarantanna, to odwołamy lub przełożymy fotowyprawę na inny termin. Na szczęście otwieraniu granic towarzyszy znoszenie obowiązkowej kwarantanny. Czasem pojawiają się dodatkowe wymogi bezpieczeństwa, jak np. badania na obecność wirusa u osób przybywających na Islandię. Te dodatkowe wymogi nie uniemożliwiają realizacji wyjazdu, trzeba jednak je uwzględnić na etapie przygotowań. Każdorazowo będziemy informować uczestników jak powinni się przygotować do wyjazdu i co ze sobą zabrać – także w kwestiach dotyczących epidemii.

3. Czy bilet lotniczy przepadnie jeśli fotowyprawa nie dojdzie do skutku?

Jeśli połączenia są wstrzymane z powodu epidemii, linie lotnicze oferują bezpłatną zmianę terminu wylotu lub voucher na inny lot, niektóre linie też pozwalają wybrać w takiej sytuacji zwrot gotówki. Bilet więc nie przepada, a wpłacone pieniądze mogą zostać wykorzystane na wyjazd w innym terminie. Pomagamy uczestnikom naszych przesuniętych fotowypraw w kwestiach związanych z biletami lotniczymi.

Czy ubezpieczenie podróżne w czasie fotowyprawy pokrywa koszty leczenia Covid-19?

Tak, ubezpieczenie Bezpieczne Podróże Signal Iduna obejmują koszty leczenia szpitalnego związanego z infekcją Covid-19: https://www.signal-iduna.pl/rozszerzylismy-ochrone-ubezpieczeniowa-w-produktach-turystycznych/

Więcej pytań i wątpliwości?

Jeśli są jeszcze jakieś niejasne kwestie związane z naszymi warsztatami i sytuacją epidemiologiczną, zapraszamy do kontaktu.