Regulamin sklepu Fotezja

Poniższy regulamin zawiera zasady dokonywania zakupów, warunki płatności i dostawy zamówionych produktów, zasady dokonywania zwrotów oraz informacje na temat ochrony danych osobowych. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu Fotezja znajdującego się pod adresem https://www.fotezja.pl/sklep/ zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002. 144.1204 ze zm, ze zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przedstawiamy poniżej informacje i uprawnienia przysługujące osobom kupującym w sklepie Fotezja.

1. Dane identyfikacyjne.

Sklep Fotezja jest prowadzony przez firmę Fotezja Ewa Prus i Piotr Dębek s.c., prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem NIP 8943043636, REGON 022051530. Siedziba firmy mieści się pod adresem ul. Kolista 18/5, 54-152 Wrocław.

2. Dane do kontaktu.

Kontakt ze sklepem we wszystkich sprawach, w tym w kwestii wymiany produktów fizycznych i reklamacji możliwy jest przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://www.fotezja.pl/sklep/kontakt-do-sklepu-fotezja/

3. Przedmiot i sposób sprzedaży.

Sklep Fotezja  umożliwia zakup produktów fizycznych (odzieży oraz drobnych akcesoriów) oraz zakup produktów elektronicznych (e-booków w postaci plików w formacie PDF).  Produkty elektroniczne nie są wysyłane fizycznie, ale są pobierane przez Kupującego bezpośrednio ze strony Sklepu. Pobranie zakupionego pliku jest możliwe po opłaceniu zamówienia. Pobranie pliku jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do zwrotu w ciągu 14 dni. Adres internetowy, pozwalający pobrać pliki, udostępniany w rachunku, który wysyłany jest emailem na adres kupującego, podany przez niego podczas transakcji.

4. Forma i sposób sprzedaży

Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej https://www.fotezja.pl/sklep/ Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu sklepu i akceptację jego treści.

Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Kupującym.

5. Jak kupować

Po wybraniu interesującego produktu kliknij na przycisk „Dodaj do koszyka”. Możesz kontynuować zakupy, dodając kolejne produkty. Gdy w koszyku będziesz miał wszystkie produkty, które chcesz kupić, przejdź do kasy (opcja na górze strony lub przycisk „Koszyk”).

Na tym etapie można wpisać kupon zniżkowy. Kod kuponu zniżkowego należy wpisać w polu „Kod kuponu” i zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj kupon” (patrz: Rozdział 7 – Kupony zniżkowe). Powinna się wówczas pojawić nowa cena, niższa o wartość kuponu.

Na tym etapie można wpisać kupon zniżkowy. Kod kuponu zniżkowego należy wpisać w polu „Kod kuponu” i zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj kupon” (patrz: Rozdział 6 – Kupony zniżkowe). Powinna się wówczas pojawić nowa cena, niższa o wartość kuponu.

Na tym etapie można także usunąć jeden lub więcej produktów z koszyka – po tych zmianach należy kliknąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”.

Kolejnym krokiem jest wciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy”, gdzie następuje realizacja płatności. Niezbędne jest tam wypełnienie pól z informacjami na temat Kupującego. Uwaga! Bardzo istotne jest podanie prawdziwych danych, zarówno adresu zamieszkania, jak i adresu mailowego, bo tam będzie wysłany mail z potwierdzeniem zakupu i adresem internetowym do pobrania e-booków. Konieczne jest zaznaczenie opcji „Przeczytałem i akceptuję warunki i zastrzeżenia”, które oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu zakupów sklepu Fotezja. Następuje wówczas przejście na stronę operatora płatności, firmy PayU, oraz realizacja płatności (patrz: Rozdział 8 – Sposób i termin zapłaty).

Po zatwierdzeniu płatności następuje powrót na stronę sklepu Fotezja i – jeśli Kupujący zamówił także lub wyłącznie produkty elektroniczne, a płatność doszła do skutku – możliwe jest pobranie ebooków. Na podany adres e-mail wysyłany jest mail będący rachunkiem, a jednocześnie zawierający link do pobrania produktów elektronicznych. Możliwe jest pobranie produktu elektronicznego od razu po zamówieniu na stronie sklepu, albo poprzez link w e-mailu, potwierdzającym realizację transakcji.

6. Kupony zniżkowe

W sklepie możliwe jest stosowanie kuponów zniżkowych. Kupony zniżkowe to unikatowy kod, który należy wpisać po wybraniu produktu, a przed realizacją płatności. Po wpisaniu kodu kuponu należy wcisnąć przycisk „Zastosuj kupon” – koszt Produktu zostanie wówczas zmniejszony o wartość kuponu. Kupony zniżkowe mogą obniżać cenę produktu częściowo lub do zera – w tym ostatnim przypadku nie będzie pobierana od Użytkownika żadna opłata, a udostępnienie pliku do pobrania nastąpi bez przekierowania na stronę PayU.

Nie jest możliwe użycie kuponu po realizacji płatności. Nie jest możliwe stosowanie kuponu do produktów zakupionych wcześniej. Kod kuponu może być jednorazowy lub wielorazowy, ograniczony czasowo lub nieograniczony czasowo, procentowy lub kwotowy.

7. Cena, sposób zapłaty i dodatkowe świadczenia obciążające użytkownika.

Kupujący płaci za produkty przelewem elektronicznym lub poprzez obciążenie karty płatniczej. Obsługa płatności realizowana jest przez operatora płatności firmę PayU. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni od złożenia są anulowane.

Kupujący zobowiązany jest do opłacenia zamówienia zgodnie z ceną podaną w koszyku. Cena może zostać obniżona w efekcie zastosowania kuponów zniżkowych. W przypadku produktów fizycznych (koszulki, akcesoria) do ceny doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z wyborem dokonanym przez Kupującego. Sklep Fotezja nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Ewentualne dodatkowe koszty związane z transakcją mogą zostać pobrane przez instytucje finansowe, za pośrednictwem których jest dokonywana płatność, a także operatorów telekomunikacyjnych, świadczących usługę niezbędną dla nawiązania łączności ze sklepem oraz pobrania zakupionych plików.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto i nie zawierają podatku VAT, ponieważ firma Fotezja Ewa Prus i Piotr Dębek s.c. jest zwolniony podmiotowo z podatku VAT. Ceną wiążącą jest cena widoczna w koszyku w chwili finalizacji składania zamówienia. Płatności realizowane są przez PayU SA, Agenta Rozliczeniowego w rozumieniu Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.). PayU pozwala na dokonanie płatnościami za pomocą popularnych kart debetowych i kredytowych Visa i MasterCard, a także przelewów z kilkunastu polskich banków. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni od złożenia są anulowane.

Sklep nie ma dostępu do podawanych w procesie płatności numerów kart płatniczych, numerów kont i haseł dostępowych – wszystkie te informacje są przetwarzane przez PayU.

8. Termin realizacji zakupu.

W przypadku potwierdzenia dostępności fizycznych produktów, czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia wpłaty. W przypadku niedostępności zamówionego produktu w Sklepie czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Sklep w terminie 7 dni od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane. Kupujący i Sprzedający mogą również za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną uzgodnić, że w związku z zaistniałą sytuacją przedmiotem zamówienia zamiast produktu chwilowo niedostępnego będzie inny produktu zastępczy.

W przypadku zamówienia produktów elektronicznych opłacenie zamówienia przez kupującego powoduje automatyczne i nie później niż w ciągu 60 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od operatora płatności udostępnienie zamówionego pliku, poprzez przesłanie kupującemu na podany przez niego adres email, rachunku z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie pliku lub plików. W przypadku kupujących, którzy założyli sobie konto w sklepie, nabyte produkty elektroniczne będą udostępniane także na koncie kupującego. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera sklepu) plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili opłacenia zamówienia. Kupujący może pobrać plik więcej niż raz i za pomocą więcej niż jednego urządzenia komputerowego. Pobranie pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy.

7. Jakość produktów i reklamacje.

Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producentów lub Sklepu. Jeśli produkt jest uszkodzony, uległ uszkodzeniu lub Sklep popełnił błąd przy wysyłce np. pakując zły rozmiar koszulki, wtedy koszty przesyłki jakie poniósł Kupujący odsyłając produkt zostaną Kupującemu zwrócone przy wymianie produktu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu fizycznego inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Czyli gdy przykładowo Kupujący wybrał droższą przesyłkę kurierską zamiast zwykłej pocztowej, to Sklep nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z Ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Kupujący ma prawo wymienić dany produkt fizyczny na inny rozmiar lub model. W tym celu Kupujący powinien w ciągu 14 dni od otrzymania towaru odesłać zakupiony produkt fizyczny. Produkt podlega wymianie pod warunkiem, że:

 • posiada nie zerwane oryginalne metki i oznaczenia producenta,
 • nie nosi żadnych śladów użytkowania,
 • znajduje się w stanie niezmienionym.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem do Sklepu uzasadnionej reklamacji (przy wymianie lub przy zwrocie w przypadku braku towaru na wymianę) zwrócimy Kupującemu po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi max. do 2 tygodni. W przypadku niemożliwości zrealizowania reklamacji bądź konieczności wydłużenia czasu jej rozpatrzenia informujemy o tym Kupującego.

Prawo do wymiany na inny produkt nie przysługuje w odniesieniu do produktów elektronicznych. Produkty elektroniczne dostarczane są w formie plików w formacie PDF i ich wyświetlenie jest możliwe na dowolnym sprzęcie komputerowym, w tym tabletach, z oprogramowaniem pozwalającym na wyświetlanie plików w formacie PDF. Pliki nie są zabezpieczone przed kopiowaniem ani nie są ograniczone do wyświetlania na jednym urządzeniu. Reklamacje dotyczące problemów z pobraniem plików lub ich uszkodzeniem należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego podanego w punkcie 2.

Kupujący jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi zakupionego produktu w stanie niezmienionym. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
*Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Odstąpienie od umowy oraz reklamację należy zrealizować przez zgłoszenie za pomocą poniższego formularza kontaktowego:

  ReklamacjaOdstąpienie od umowy

  Pobranie przez kupującego nabytego produktu elektrocznego jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia przez kupującego od umowy.

   

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.